top of page

WERKWIJZE

Werkwijze en diensten

Als we overgaan tot een aanpak van de problemen bij leren (leerachterstand/ ontwikkelings- voorsprong) bij uw kind, dan ga ik als volgt te werk. Ik voer verschillende onderzoeken uit. Dit gebeurt door observatie en door testen van uw kind. De diagnose resulteert in duidelijke actiepunten en aanbevelingen.

 

Onderzoeken

De volgende onderzoeken staan tot mijn beschikking:

  • Intelligentieonderzoek / IQ-test

  • Dyslexieonderzoek

  • Onderzoek naar hoogbegaafdheid

  • Onderzoek naar autistische spectrum stoornis (ASS)

  • Onderzoek naar ADHD

  • Onderzoek van sociaal inzicht en emotionele ontwikkeling.

  • Observatie

 

De actiepunten en aanbevelingen worden overzichtelijk geplaatst in een stappenplan. U, uw kind, de school en ikzelf starten van hieruit de begeleiding. Bij de begeleiding maak ik gebruik van professionele software en visuele- en auditieve hulpmiddelen.

 

Diensten

De volgende diensten bied ik aan:

  • Diagnostisch onderzoek

  • Individuele begeleiding

bottom of page